Utflykt till Högsjö 2016-10-08

on .

Högsjö sockensigill
Nästa arrangemang i föreningen är en utflykt till Högsjö, med guidning av spännande platser. Lördag 8 oktober 13.00, samlas vi vid Högsjö gamla kyrka. Vill du samåka med någon i styrelsen? Ring Håkan: 0702199321